Rapport: Fri Akademi Finland – august 2022

16 akvarellmålare samlades i Labbnäs, som är en gammal prästgård och ett nuvarande semesterhem på Kimitoön.

Årets Fri Akademi fick sponsorerat material. Arches och Canson akvarellpapper i helark av god kvalitet samt intressanta produkter från Daler-Rowney. De nya materialen gjorde att deltagarna genast vågade kasta sig ut i experimentella och färgstarka målningar.

Den konstnärliga ledaren Pive Toivonen hade sin Artist talk och berättade om sin passion för hav, om bastumålningar och undervattensliv. Tredje dagen höll Linda Granfors en Artist talk om akvarellkollage och performancekonst. Därefter åkte hela gruppen till närliggande Söderlångvik gård för att både se konstsamlingarna, äta lunch på caféet och måla. Varje kväll hölls en genomgång av det som målats under dagen.

Mot slutet av Fri Akademi valdes ett eller två verk ut av varje deltagare för en utställning på Kasnäs Badhus (utställningen är öppet värje dag till 11.9). Sponsormaterialen och det goda umgänget inspirererade till att testa annorlunda tekniker och otypiska arbetssätt, vilket var roligt att se. Tack till alla deltagare och sponsorer!

16 watercolour painters met in Labbnäs (an old vicarage and now a holiday house on Kimito Island). We were happy to receive sponsored art materials: high-quality watercolour paper from Arches and Canson as well as interesting products from Daler-Rowney. These materials made it able for the participants to venture into vivid and experimental painting.

The artistic leader Pive Toinvon had an artist talk where she talked about her passion for the sea, for sauna paintings and underwater life. On the third day Linda Granfors had an artist talk about watercolour collage and performance art. Afterwards the group visited the nearby Söderlångvik Farm to see the art collections, to have lunch in the café, and to paint. Every evening we had a look at the day’s work.

At the end of the Free Academy one or two works from each participant were selected for an exhibition at Kasnäs Bathing House (exhibition is open every day until 11th September). The sponsored materials and the pleasant company encouraged us all to test various techniques and unusual painting methods which was fun to see. Thank you to all participants and to the sponsors.

Advertisement