Akvarelstafet i Køge, Danmark

Det hemmelige ord fra forrige stafet i Nesodden i Norge blev afsløret, og deltagerne gik entusiastisk i gang med at fortolke “ILLUSION”. Der var megen god udveksling af tips og teknikker, akvarellen som medie m.m.  Mange af medlemmerne havde haft en længere køretur til arrangementet. Både Hillerød, Møn, København og Skælskør var repræsenteret. Stafetten sendes videre til Finland – info om deltagelse på dette arrangement følger, når detaljerne er på plads.

 

Fotos: Hanne Julie Johansen

Advertisements

Årsmøde – Annual Meeting 2018

Årsmötet ble hållt på Hanaholmen Kulturcenter i Esbo lördagen den 21 april.
Program: välkomst vid koordinatorn för konst och kultur Aino Kostiainen – Årsmötesförhandlingar Winsor & Newton Priset 2018 – Lunch – Pive Toivonen, Finlands landsrepresentant i NAS , visade akvareller från segeläventyr på Atlanten – Visning af Finlands Akvarellförenings 20 års jubileumsutställning på Kabelfabriken i Helsingfors

The Annual Meeting was held at Hanaholmen Kulturcenter in Esbo. Programme: Welcome speech by Art & Culture Coordinator Aino Kostiainen – General Meeting – Winsor & Newton Prize 208 – Lunch – Pive Toivonen, Finnish NAS representative showed watercolours from a one-year sailing adventure on the Atlantic – Celebration of the Finnish Watercolour Society’s 20th anniversary with a show at “The Cable Factory”

Photos by Allan Söderholm

Akvarelldag/Watercolour Day 2017 (SE)

Indtryk fra en skøn akvareldag i Konstcentralen i Huddinge 3 december: Udstilling med akvareller af Arne Isacsson (tak til familien for venlig udlån!), foredrag af Jacqueline Stare om akvarel og Arne Isacssons liv og værker, test af materialer stillet til rådighed af Winsor & Newton, fremvisning og demonstrationer af Lotta Lisslö og Fredrik Thorsén fra Winsor & Newton, fin mad og drikke serveret af Ulla & Håkan Bull.

A lovely watercolour day in Huddinge near Stockholm on 3rd December: Exhibition of watercolours by Arne Isaccson (thanks to the family for lending works), talk by Jacqueline Stare on watercolour in general and Arne Isacsson’s life and work, test of materials kindly supplied by Winsor & Newton, informations and demonstrations by Lotta Lisslö and Fredrik Thorsén from Winsor & Newton, delicious food and drinks served by Ulla & Håkan Bull.

 

Fotos: Hanne Julie Johansen & Marianne Gross

Watercolour Connections, Reykjavik (IS)

International udstilling med deltagelse af NAS-medlemmer fra Island (indleveret til jury), NAS-medlemmer fra det øvrige Norden (inviterede) og medlemmer af Royal Watercolour Society of Wales. Udstillingen åbnede i Nordens Hus 11. november med forfriskninger, taler og festligt indslag og rummer 95 værker af 72 kunstnere. Der var rekordmange besøgende til åbningen. Det anslås, at 800 personer besøgte udstillingen de første 2 dage. På grund af den overvældende succes har Nordens Hus forlænget udstillingsperioden frem til 21 januar 2018. Fotos viser nogle indtryk fra udstillingen og åbningsceremonien samt indslag fra aktivititer de følgende dage, bl.a. rundtur i Sydisland samt galleri- og atelierbesøg. Katalog kan købes for 1.000 ISK + eventuel porto så længe lager haves. Kontakt venligst eddathorey@gmail.com

International exhibition showing works from NAS members in Iceland (selected by a jury), NAS-members from other Nordic countries (invited) and members from the Royal Watercolour Society of Wales. The opening was at the Nordic House on 11th November. On display are 95 works by 72 artists. A record-breaking number of people attended the opening. It is estimated that 800 people visited the exhibition the first two days. Due to the overwhelming success, the Nordic House has extended the exhibition period till 21 January 2018. The photos give an impression of part of the exhibition, the opening ceremony and activities the following days, such as a guided tour of the southern part of Iceland and visits to galleries and studios. Catalogues can be purchased for 1.000 ISK (+ postage) while stock lasts. Please contact eddathorey@gmail.com

 

 

Fotos: Irene Jensen, Jónina Ninný Magnúsdóttir, Marianne Gross

Edsvik Akvarelmesse 30/6-2/7 2017

En del NAS-medlemmer var repræsenteret på denne første nordiske akvarelmesse, som blev til i et samarbejde mellem Edsvik Konsthall og Nordiska Akvarellsällskapet. Leder af Edsvik Konsthall, Ricardo Donoso bød velkommen og Jacqueline Stare (kunsthistoriker og tidligere redaktør for akvarellen) holdt åbningstale. Dagene bød på flere aktiviteter: foredrag af Jacqueline Stare om akvarel, demomaling på NAS-standen af Stina Wirsén og Björn Bernström, demomaling af Fredrik Thorsén ved Winsor & Newton-standen og mulighed for selv at afprøve materialer på Winsor & Newtons stand, bl.a. et spændende nyt akvarelpapir.

Some NAS-members were represented at this first Nordic watercolour art fair at Edsvik Art Hall. The fair was a co-operation between Edsvik Art Hall and the Nordic Watercolour Society. Director at Edsvik, Ricardo Donoso welcomed the visitors, Jacqueline Stare (ex-editor of akvarellen) held the opening speech and later a lecture on watercolour art. Other activities included workshops at the NAS-stand by Stina Wirsén and Björn Bernström , demo painting by Fredrik Thorsén at the Winsor & Newton stand and the possibility for visitors to test art materials and an exciting new line of watercolour paper by Winsor & Newton.

 

 

 

Fri Akademi – Modalen (NO)

I tre dage, der fulgte årsmødet (slut april/start maj) holdt NAS Fri Akademi i Modalen. Deltagerne boede på Mobbrygja Konferencehotel, og Modalen Kommune havde velvilligt stillet lokaler til rådighed for os. Morten Gjul indledte med demonstrationer og tips. I løbet af dagen arbejdede hver især inde eller ude, og til slut samledes vi til gennemgang af vores arbejder. Tre gode dage med megen inspiration og herligt samvær.
For three days following the annual meeting (end April/beginning of May) NAS held a “Free Academy” workshop in Modalen which might be one of the most beautiful places in Norway. The participants stayed at Mobryggja Conference Hotel and the municipality of Modalen kindly offered rooms for our painting activities. Morten Gjul started with demonstrations and advice. During the day everyone painted individually inside or outdoors, and finally, we all got together to have a critical look at the production. Three wonderful days with a lot of inspiration and pleasant company.

Fotos/Photos: Hanne Julie Johansen & Marianne Gross

NAS Årsmøde 2017 – Annual Meeting

Årsmødet blev afholdt i Modalen, Norge, med årsmødehandlinger, virksomheds-beretning, gennemgang af regnskaber og valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Årsmødet blev afsluttet med uddeling af Winsor & Newton Prisen til Annette Bryne. Derefter var der åbning af udstillingen “Go West” med deltagelse af kunstnere fra Vestlandet og det øvrige Norden. Til slut blev der serveret festmiddag på Mobbryggja.

The annual meeting was held in Modalen, Norway, with financial statements and election of new board members. The Winsor & Newton Prize was the awarded to Annette Bryne. Afterwards all were invited to the opening of the exhibition “Go West” featuring artists from Western Norway and the Nordic countries. Finally dinner was served at Mobryggja.

Fotos/Photos: Allan Söderholm/Torild Inger Børretzen