Udstillingsbesøg: Anna Syberg, København 29/4-2023

En hyggelig eftermiddag, sammen med den fynske maler Anna Syberg, på den Hirschsprungske Samling i København, Danmark. Vi var en lille samling, der nød de smukke billeder og de gode historier fra en oplagt og begejstret fortæller. Anbefaler man ser udstillingen.
Fotos af Marianne Gross og Den Hirschsprungske Samling

A lovely afternoon in the company of Anna Syberg, well-known painter from the Danish island of Funen, at the Hirschsprung Collection in Copenhagen, Denmark. We were a small group who enjoyed the beautiful paintings and the interesting stories from a knowledgable and enthusiastic guide. We highly recommend you to viisit this exhibition.
Photos by Marianne Gross and Den Hirschsprungske Samling

Nordisk Akvarell 2022, Ronneby – vernissage 10/09

Fotos fra vernissage/udstillingens åbning i Ronneby KulturCentrum 10. september.
Fotos af Malin Redvall

Photos from the exhibition opening at Ronneby KulturCentrum 10th September.
Photos by Malin Redvall

Rapport: Fri Akademi Finland – august 2022

16 akvarellmålare samlades i Labbnäs, som är en gammal prästgård och ett nuvarande semesterhem på Kimitoön.

Årets Fri Akademi fick sponsorerat material. Arches och Canson akvarellpapper i helark av god kvalitet samt intressanta produkter från Daler-Rowney. De nya materialen gjorde att deltagarna genast vågade kasta sig ut i experimentella och färgstarka målningar.

Den konstnärliga ledaren Pive Toivonen hade sin Artist talk och berättade om sin passion för hav, om bastumålningar och undervattensliv. Tredje dagen höll Linda Granfors en Artist talk om akvarellkollage och performancekonst. Därefter åkte hela gruppen till närliggande Söderlångvik gård för att både se konstsamlingarna, äta lunch på caféet och måla. Varje kväll hölls en genomgång av det som målats under dagen.

Mot slutet av Fri Akademi valdes ett eller två verk ut av varje deltagare för en utställning på Kasnäs Badhus (utställningen är öppet värje dag till 11.9). Sponsormaterialen och det goda umgänget inspirererade till att testa annorlunda tekniker och otypiska arbetssätt, vilket var roligt att se. Tack till alla deltagare och sponsorer!

16 watercolour painters met in Labbnäs (an old vicarage and now a holiday house on Kimito Island). We were happy to receive sponsored art materials: high-quality watercolour paper from Arches and Canson as well as interesting products from Daler-Rowney. These materials made it able for the participants to venture into vivid and experimental painting.

The artistic leader Pive Toinvon had an artist talk where she talked about her passion for the sea, for sauna paintings and underwater life. On the third day Linda Granfors had an artist talk about watercolour collage and performance art. Afterwards the group visited the nearby Söderlångvik Farm to see the art collections, to have lunch in the café, and to paint. Every evening we had a look at the day’s work.

At the end of the Free Academy one or two works from each participant were selected for an exhibition at Kasnäs Bathing House (exhibition is open every day until 11th September). The sponsored materials and the pleasant company encouraged us all to test various techniques and unusual painting methods which was fun to see. Thank you to all participants and to the sponsors.

Rapport: NAS Årsmøde 2021 – Humlebæk (DK)

Ved NAS Årsmøde i Humlebæk var der først mulighed for at besøge Louisiana Museum for Moderne Kunst samt gå med på en rundvisning i udstillingen med den engelske arkitekt og kunstmaler Peter Cook. Derefter holdt vi årsmøde samt middag på Gl Humlebæk Kro. Marianne Gross blev erstattet som ordførende af Pive Toivonen. Der var genvalg til Malin Redvall og Susanne Almquist og nyvalg til Linda Granfors. Til slut uddeltes Winsor & Newton Prisen 2022 til Stina Persson, som desværre ikke kunne være til stede. Redaktør Håkan Bull fortalte om prisen samt oplæste motiveringen.

At NAS Annual Meeting in Humlebæk we had the opportunity of visiting Louisiana Museum of Modern Art and participate in a tour of the Peter cook exhibition. Then the meeting was held in Gl Humlebæk Kro followed by dinner. Pive Toivonen replaced Marianne Gross as president. Malin Redvall and Susanne Almquist were re-elected and Linda Granfors was elected to the board. Finally the Winsor & Newton Prize 2022 was awarded to Stina Persson who wasn’t able to attend. Editor Håkan Bull informed of the award and read the motivation

Rapport: Pappershelg Lessebo august 2021

I augusti 2021 var vi 16 NAS medlemmar som sammanstrålade en fredag lunch på handpappersbruket för att måla och tillverka papper. Handpappersbruket skriver på sin hemsida att de har över 300 års småländsk industrihistoria samlad på en och samma plats. Produktionen sker på traditionellt vis med holländare, kypkar och formeringsramar.  I denna fantastiska miljö fick vi måla och umgås en hel helg. Vi utgick ifrån ett av handpappersbrukets mål – ”hållbarhet”. Spännande att ett enda ord kan associeras med så mycket och bli akvareller med motiv från naturen, interiören, lokalen osv. För oss alla var det spännande och roligt att få tillverka egna papper och flera av oss åkte hem med ett litet kit för att kunna göra flera ark hemma. Vi fick även besök av lokaltidningen. Läs artikel av Lotta Eliasson i Smålandsposten

In August 2021 16 NAS-members were gathered at Lessebo Paper Mill to paint and to produce paper. The mill writes on their website that they can show 300 years of the Småland region’s industry history in one place. The production takes place in a traditional manner. In this fantastic environment we were allowed to paint and socialize for the whole weekend. Our starting point was one of the mill’s visions: “sustainability”. Exciting to see how a single word can be associated with so much and be an inspiration for subjects matters from nature, interiors, the site etc. We all found it exciting and great fun to produce our own paper and some of us went home with a small kit for making more sheets at home. The local newspaper visited us and wrote an article (in Swedish) which can be read via the link above.

Photos: Maj-Lis Olsson

Rapport: Fri Akademi Bornholm, maj 2021

Grundet rejserestriktioner var det ikke muligt for andre end de danske tilmeldte at deltage i Fri Akademi på Bornholm, men alle de fremmødte NAS-medlemmer nød fine dage sammen i Svaneke. Vejret holdt pænt de fleste dage, så mange benyttede lejligheden til at komme udendørs og male i de flotte omgivelser, som både bød på idyllisk bymiljø, havnestemning, hav og klipper. Winsor og Newton havde sponseret en fin goody-bag til alle deltagere med tubefarver, pensler, papirprøver mv. Nogle deltagere tog med til Gudhjem om søndagen, hvor Fri Akademis kunsteriske leder Marianne Gross holdt en akvarelworkshop på Oluf Høst Museet

Due to travel restrictions it was possible for Danish members only to participate in the Free Academy on the island of Bornholm, but everyone who came enjoyed some lovely days together in Svaneke. The weather was fine most days, so many people chose to go painting outdoors in the wonderful environments: idyllic views of Svaneke town, marine and harbour atmospheres, cliffs and seaside. Winsor & Newton had sponsored goody-bags containing tube paints, brushes, paper samples etc. for everyone. Some of the participants joined the trip to Gudhjem on Sunday where the artistic leader of the Free Academy, Marianne Gross, held a watercolour workshop at the Oluf Høst Museum.

Photos: Susanne Almquist, Marianne Gross and Oluf Høst Museet

Rapport: Akvarellstafett, Island

Den 17. Maj hölls en akvarellstafett på Korpúlfsstaðir. Akvarellstafett handlar om att skicka ett ord som väljs av deltagare mellan de nordiska länderna och är ordet som väljs som en källa för nästa deltagare. Pive från Finland skickade bilder online från sista stafett, de hade fått ordet “Spor” och vi började dagen med att titta hur de hade löst spor projektet. De skickade okså ett ord til oss, det var ordet “Profil”. Vi startade profil-projektet och målade med små kaffepauser och dagen gick fort. En deltagere hade tagit med sig alla akvarellprover från Daniel Smith, färger från USA, som vi fick prova. Innan vi sluttade valde vi en bild från varje deltagare och ett ord som skal skickas vidare til nästa akvarellstafett. Alltid kul att måla i bra sällskap.

On the 17th of May we held “watercolour relay” at Korpúlfsstaðir. A word is chosen by participants to be sent on to the next relay for painting inspiration. Pive from Finland had sent us the word “Profile” from the previous relay along with photos of how they had interpreted their word which was “Traces”. After having a look at these photos we went on painting only interrupted by brief coffee breaks. One of the participants had brought samples of watercolour paint from the American company Daniel Smith for all to try. By the end of the day we chose an image from each participant and a word to be passed on to the next relay. Always fun to spend time painting in good company.
Text: Edda Thórey Kristfinnsdóttir
Photos: Edda Thórey Kristfinssdóttir unless otherwise stated

NAS/RWSW Wales

Nordiska Akvarellsällskapet blev inviteret af Royal Watercolour Society of Wales til at sende billeder til en fælles udstilling. Udstillerne er 41 kunstnere fra NAS og 31 kunstere fra RWSW samt Prinsen af Wales, Prince Charles, som har udlånt to værker til udstillingen i sin egenskab af protektor for RWSW. Åbningsceremoni blev afholdt, inden coronavirus udviklede sig til en pandemi.  Udstillingen varer til 28. marts på y Gaer Museum i Brecon.

The Nordic Watercolour Society was invited by the Royal Watercolour Society of Wales to submit watercolour works to a joint exhibition. The exhibitors are 41 artists from NAS (with 1 work each) and 31 artists from RWSW. Opening ceremony was held before corona virus was declared pandemic. The patron of the RWSW, HRH Prince Charles, the Prince of Wales, has lent 2 works to the show which can be seen until 28th March at y Gaer Museum in Brecon.

NAS/WSWA – Australia

Nordiska Akvarellsällskapet blev inviteret af Watercolour Society of Western Australia  til at deltage i en stor international akvareludstilling med 170 værker i Fremantle. NAS deltager med 5 værker, 1 fra hvert af de nordiske lande. Åbningen blev gennemført som planlagt 13 marts, men siden har man besluttet at lukke udstillingen ned grundet coronakrisen. Alle værker kan ses i onlinekataloget

The Nordic Watercolour Society was invited by the Watercolour Society of Western Australia in Fremantle to take part in a large international watercolour show with 170 works. NAS submitted 5 works, 1 from each of the Nordic countries. The opening went through as planned on 13th March, but since then it has been decided to close down the show due to the corona situation. All works can be seen in the online catalogue.

https://watercolourswa.org.au/iwef-on-line-catalogue/

Test: Winsor & Newton cadmium-free

Efter flere års udviklingsarbejde har Winsor & Newton nu introduceret en nye serie cadmiumfri akvarelfarver, som NAS fik lejlighed til at teste. Vi bad 4 kunstnere om at teste farverne og dele deres oplevelser med vore læsere: Mona Sloth (Danmark), Karin Keane (Norge), Björn Bernström (Sverige), Lars Eje Larsson (Sverige). All testpersonerne fandt, at de nye cadmiumfri farver i høj grad lod til at have de samme egenskaber samt kulører og den samme farveintensitet som de tilsvarende traditionelle cadmiumfarver. Læs hele artiklen i akvarellen nr 1-2020. Se alle fotos herunder. Klik på hvert foto for at se uddybende beskrivelse

Following several years of research Winsor & Newton have now introduced the new range of cadmium-free watercolours which NAS has had the opportunity to test. We asked 4 artists to try the paints and to share their experiences with our readers: Mona Sloth (Denmark), Karin Keane (Norway), Björn Bernström (Sweden), and Lars Eje Larsson (Sweden). All the test persons found that the new cadmium-free paints to a great extent have the same properties as the traditional cadmium paints and seem to have the same hues and intensities as the paints they are meant to replace. The whole article is printed in akvarellen no 1-2020. Please find all photos below. Click on each photo for further details